Odkazy\AČR, vojenské prostory
4.čs. samostatná brigáda
www.mujweb.cz/www/nrvd

Cesta jediné československé jednotky, jež byla vytvořena na našem území mobilizací za II. sv. války, z východního Slovenska až k vítěznému pochodu Prahou.

VÚ 9967 - 61. Spojovací brigáda
www.vu9967.cz

Stránky zrušeného Berounského útvaru, spolu s popisem používané techniky.

Armáda České republiky
www.army.cz

Oficiální stránka, aktuální informace, kalendář akcí připravovaných ve spolupráci s armádou. Naleznete tu i fotky a videa z výcviku.

ATM on-line
www.atmonline.cz

Aktuality ze světa vojenství, zčásti i AČR. Solidní fotobáze.

Bahna - Strašice
www.sweb.cz/bahna.strasice

Informace a videozáznamy na VHS a DVD o ukázkové akci vojenské techniky, jež se každým rokem koná ve VVP Brdy pod záštitou AČR.

Brigadýrovy stránky
www.brigadyr.net

Autoři popisují soudobou pozemní i leteckou techniku (za zmínku stojí článek o Mi-171Š) a rovněž nelze opomenout kvalitní pojednání o poválečném opevnění v Západních Čechách.

Czech Army
www.vojsko.net

Stránky o zbraních, vojenské technice, loďstvu, armádách, terorismu, osobnostech a spousta dalšího okolo válčení.

Československá lidová armáda
www.csla.cz

Komplexně mapuje reálie ČSLA včetně výzbroje, výstroje, vojenské služby a popisu některých jednotlivých útvarů. Velmi přínosná je i podrobná filmografie k tématu ČSLA.

ČSLA 1984-86
www1.webpark.cz/mosnov

Paměti ze služby na Mošnovském letišti a v Prostějově spolu s rozsáhlou fotogalerií s ne právě běžnými fotografiemi, zvláště technika radiotechnického zabezpečení letiště.

Hloubkaři
hloubkari.bloguje.cz

Mapuje útoky spojeneckého stíhacího a bitevního letectva na pozemní cíle v českých zemích v letech 1944-1945. Včetně databáze.

Mi-24 Hind
mi-24.airspace.cz

Monografie slavného bitevního vrtulníku Mi-24, okořeněná autorovou pilotní zkušeností.

Militaria
www.militaria.cz

Tématický server z oboru vojenství. Internetový občasník aneb hodně článků, úvah, diskuzí.

Militaryvehicles
www.militaryvehicles.cz

Opravdu velmi precizní přehledy vojenské terénní a obrněné techniky naší armády od roku 1960 až po současnost, a to včetně detailů.

Sběratel ochranných masek
www.gasmaska.eu

Prezentace obsáhlé sbírky prostředků individuální ochrany, přístrojů chemického a radiačního průzkumu, dýchacích přístrojů, instruktážních příruček, filmů a plakátů s tématikou CO.

SORELA
home.tiscali.cz/odolenavoda

Aneb socialistický historismus s odstupem půlstoletí - stránky o architektuře sídliště města Odoleny Vody. Podrobný architektonický rozbor architektury 50. let minulého století.

TEHDY - Vojínův nářek
klang.bloguje.cz

Autentické dopisy vojáka základní služby sloužícího u Železničního vojska (Železniční vojenské učiliště Valašské Meziříčí) před 25ti lety.

Váleční veteráni Kolínska
www.vets.estranky.cz

Výsledky badatelské činnosti Spolku pro vojenská pietní místa, o.s., mapování vojenských pietních míst a osudů hrdinů i obětí všech konfliktů a válek na našem území.

Vojenská historie Československa
www.csrepublika.estranky.cz

Za vyzdvihnutí stojí především poměrně obsáhlá galerie historických fotografií ČSA, ČSLA, SNB či Lidové Milice.

Vojenské ruční zbraně
www.volny.cz/weapon

Kvalitní materiály, jednak o zbraních typu AK a pistolích SSSR, druhak, a to hlavně: o ručních zbraních AČR, potažmo ČSLA.

Vojenství kvalitně
www.vojenstvi.kvalitne.cz

Základní zdroj informací o armádě historické i současné na českém internetu. Zvlášť bych ale doporučil rubriku otázek a odpovědí ohledně armády.

Železná opona
www.lahvista.cz/opona

Vyčerpávající popis někdejšího ženijně-technického zabezpečení státní hranice.

__Vojenské prostory, objekty a podzemí_____________

Badatelna
www.davar.cz/badatelna

Plně dostává svému názvu - informuje o amatérském průzkumu opevnění, technických památek a historických komunikací.

Brdy
www.brdy.net

Projekt se zabývá zatím opomíjenou oblastí v samém srdci republiky, VVP Jince.

Bývalý vojenský prostor Ralsko
www.ralsko.novybor.com

Jedna z mála stránek, která se zabývá bývalým VVP Ralsko alespoň okrajově.

CMA
www.podzemi-cma.cz

Společnost pro výzkum historického podzemí. Nejen podzemí, štoly, jeskyně, ale i vojenské prostory počesku (hlavně Milovice a Ralsko).

Iron Curtain Project
www.iron-curtain.info

"Zapomenutá elektronická válka podél železné opony". Železná opona jako linie, rozdělující dva nepřátelské politické bloky.

Libavsko
www.libavsko.cz

Pojednání o kraji a historii vesnic zahrnutých ve VVP Libavá.

Plzeňské podzemí
www.podzemi.vplzni.com

Nejen historické sklepy, chodby, jeskyně a novodobé kolektory, ale najdete tu i pár informací o krytech v okolí Plzně.

Podzemní továrna "Richard"
www.richard-1.com

Rozlehlé podzemní komplexy z II. sv. války u Litoměřic, dnes částečně využito pro Úložiště radioaktivních odpadů. Zmiňuje se i o další podzemní továrně - Rabštejnu.

Projekt Archa
www.archaprojekt.cz

Vůbec první kryt Civilní obrany, rekonstruovaný pro muzeum CO. Nachází se v areálu býv. dolu Dukla v Dolní Suché v Havířově.

Objekty PS a ČSLA - fotogalerie
www.vojensko.cz

Dokumentuje současný stav posádek Pohraniční stráže a ČS. lidové armády na západní hranici, pozůstatky ženijně - technického zabezpečení státní hranice.

Tajemné stavby
mujweb.atlas.cz/zabava/blazek/stavby/

Něco málo o opuštěných, podzemních, vojenských a jinak zajímavých objektech, hlavně v okolí hlavního města. Bohužel spíše použitelné jen jako námět pro další bádání.

Vojenské historické sdružení Brdy
www.vhsb.cz

Občanské sdružení se zájmem o historii a uchování hodnot Brd, divotvorného pohoří v srdci Čech, avšak mimo dosavadní zájem a povědomí širší veřejnosti.

VVP Dědice
www.vvpdedice.net

Mapuje historii, fortifikace i aktuální dění ve stejnojmenném vojenském výcvikovém prostoru nedaleko Vyškova.

Zrušená posádka Mladotice
www.sweb.cz/vu5625/

Unikátní popis opuštěného vojenského objektu poblíž Plzně, který měl v případě války se západem sloužit jako velitelské stanoviště letectva, včetně vzpomínek pamětníků.

__Válečné konflikty_______________________

Historie a války v okolí Smiřic
www.volny.cz/smirice2004/historie.htm

Část věnovaná vojenské historii na neoficiálních stránkách městečka Smiřice ve Východních Čechách.

NAM - Vietnamská válka 1964-1975
nam.wz.cz

Technika nasazená ve vietnamském konfliktu. Ruční zbraně, letadla, vrtulníky a jednotky US Army i VC/NVA. Literatura a filmy o Vietnamu.

Pražský web pro studenou válku
www.coldwar.cz

Paměti politických vězňů, třetí odboj, tajné dokumenty a skutečnosti, co mnohé překvapí.

__Vojenské historické spolky______________

82. Vojensko-historická společnost
www.82vhs.cz

Zabývá se historií výsadkového vojska za II. světové války, konkrétně 3. praporem 504. výsadkového pluku 82. výsadkové divize.

Garda města Hradce Králové
garda.mhk.cz

Představuje historické jednotky městské gardy (z r. 1600), pruské vojenské hudby 1866 a císařské gardy (1810), a v poslední době se orientují i na ukázky z obou světových válek.

Kentaur klub Brno - Praha
www.desant.mysteria.cz

Aneb 51. pluk 106. gardové vzdušně výsadkové divize VDV Sovětské armády. Hodně faktů a airsoft.

KVH - 1.Rota
www.1rota.com

Jeden z účastnických klubů na akci Bahna, jež se zabývá soudobou technikou AČR a offroad.

KVH 101st ABN Div.
kvh101abn.valka.cz

Klub, jež se zajímá o americké výsadkáře ve II. sv. válce, blíže o rotu E 2. praporu 506. pluku.

KVH ARCO Jihlava
www.volny.cz/kvharco

Československá armáda v letech 1918-1989.

KVH Československo 1945 - 1990
www.kvh-cs.com

Mapuje doposud opomíjenou, nedávnou historii naší armády. Propracována zejména výstroj a částečně výzbroj i různé zajímavosti.

KVH "Českoslovenští úderníci"
www.udernici.valka.cz

Zamýšleli jste se někdy nad tím, že ve 20. století za náš stát bojovaly pouze dobrovolnické jednotky? Nenechte se zastrašit zprofanovaným slovem úderník. Čs. legie na Rusi 1914-20.

KVH Gardekorps
www.gardekorps.com

Zaměřuje se na Napoleonské války, válku Prusko-Rakouskou 1866, I. sv. válku, období první Československé republiky (četníci a p.pl. 5) a II. sv. válku (IR Grossdeutschland).

KVH Ochrany státní hranice-19.rPS
travnicek.org/expozice/uvod/uvodram.htm

Klub je správcem ojedinělé expozice s tématem historie Finanční a poté Pohraniční stráže (především v letech 1945-91), sídlící v bývalých kasárnách 19. roty PS ve Valticích.

KVM na demarkační linii
klub-vm.webzdarma.cz

Klub, spolupracující s Muzeem na demarkační linii v Rokycanech. Specializuje se na záchranu historické i současné vojenské techniky. Spolupořadatelé akce "BAHNA".

Military Club Kolín
web.kolin.cz/militaryclub

Vojenské pozoruhodnosti z Kolínska, podzemní objekty, vojenské prostory, německé objekty, kryty CO a pamětihodnosti.

VKPVT
www.vkpvt.wnet.cz

Východočeský klub přátel vojenské techniky Hradec Králové shromažďuje techniku z let nedávno minulých, jíž lze i shlédnout na bývalé F.R.N.S. královéhradeckého letiště.

__Muzea a památníky_______________________

ArmyPark Ořechov u Brna
www.orechov1945.cz

Nově vznikající skanzen techniky AČR/ČSLA v neobvyklých prostorách opuštěné základny PVO, kde se zároveň každoročně pořádají oslavy osvobození Ořechov 1945.

LHS Vyškov
www.lhs-vyskov.cz

Ve sbírce leteckého muzea je kromě několika desítek rekonstruovaných letounů a vrtulníků od II. sv. války po nedávnou historii i obrněná, dělostřelecká a protiletadlová technika.

Vojenský historický ústav
www.militarymuseum.cz

VHÚ Armády ČR, sdružuje technické, letecké a armádní muzeum. Knihovna, restaurování a ucelený obsah sbírkových fondů.

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011