Drážní archeologie\Slatiňanské vlečky

Průmyslové vlečky ve Slatiňanech a okolí

Schéma vleček
Schéma vleček
v okolí stanice Slatiňany

GPS souřadnice objektu:

49°55'7.76"N,15°49'30.25"E

Terénní průzkum:

18. dubna '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

18. dubna '05, Petr Kunc

Stanice Slatiňany leží na trati 238 (507A) v kilometru 76,16, v úseku Vítanov - Staré Jesenčany. K zahájení dopravy v celé délce trati došlo 1.6.1871 společností Rakouská severozápadní dráha (ÖNWB). V době mé přítomnosti zde panoval čilý ruch, a to nejen osobní dopravy, kdy se tu obracejí kyvadlové osobní vlaky zpátky do Pardubic, ale manipulaci s vozy Eas v blízkosti složiště železného šrotu prováděl jeden i "kocour" (742.241-3). V obvodu stanice se mi podařilo objevit i jednu zajímavost, a to stařičkou kolejovou váhu na šesté koleji.

Začátek minulého století na nádraží ve Slatiňanech Výpravní budova ve Slatiňanech Historická kolejová váha
Začátek 20. století na nádraží ve Slatiňanech
(reprofoto z knihy P. Vepřeka: Chrudimsko a Nasavrcko. Díl II.)
Výpravní budova
ve Slatiňanech, současný stav
Kolejová váha
v obvodu stanice

Slatiňanské putování začněme upomínkou na dávno již zrušenou vlečku o délce 371 m do továrny na umělá hnojiva F. J. Auersperga (zal. 1877). Odbočovala ze stanice v km 76,045.

Začátek vlečky EuroŠarm s.r.o. Cisterny a vůz Hbillns na vlečce EuroŠarm s.r.o. Konec vlečky EuroŠarm s.r.o.
Vlečka EuroŠarm s.r.o.
odbočuje z 1. (průjezdné) koleje
napravo
Na ní se nachází řada cisteren
se skladovanými chemikáliemi a jeden
vůz Hbillns
Šturc vlečky
do skladu chemikálií EuroŠarm

Další vlečka vychází z průjezdné koleje též přímo ve stanici, v km 76,050, a vede do centrálního skladu chemikálií šenovské firmy EuroŠarm spol. s.r.o. a je na ní odstaveno několik kotlových vozů na chemikálie, jež sem čas od času přijedou ze Synthesie v Pardubicích, spolu s jedním Hbillns.

Druhá dosud provozovaná zdejší vlečka, ta starší a podstatně rozsáhlejší, odbočovala kdysi, od zahájení provozu na trati Havlíčkův Brod - Rosice nad Labem v roce 1871, přímo z širé trati v km 76,455 a až později byl její začátek přeložen na chrudimské zhlaví žst. Slatiňany (km 76,343), čímž celková délka jejích kolejí dosáhla 3740 metrů. Vede do skladového areálu ZZN Chrudim (bývalý cukrovar s rafinerií a kostkárnou hospodářské správy F. J. Auersperga, založený roku 1859) a poté pokračuje ke stáčišti firmy AGROP a.s. Píšťovy (nástupníka dřívějšího ACHS Chrudim). Asi po půl kilometru za chrudimským zhlavím stanice, u přejezdu silnice na Presy, opouští kolej souběžně vedoucí trať 238, aby v levém oblouku překonala po ocelovém mostě řeku Chrudimku, branou vešla do prostoru bývalého auespergského cukrovaru, později ZZN, a vyústila do manipulačního kolejiště s násypkou na obilí z přilehlého sila. V depu, či spíše větší boudě, se skrývá jediná provozní lokomotiva, "karkulka" 726.583-8 (pův. označení T444.1583, vyrobená v roce 1967/I.Q Turčianskými strojírnami n.p. Martin pod výrobním číslem 41-00273) patřící AGROPu (ještě předtím sloužila ve VCHZ Pardubice). Z kolejiště vede zaprvé jedna kolej k nákladišti u blízkého skladiště, zadruhé na opačném zhlaví vlečka pokračuje jako dvoukolejná ještě několik set metrů ke stáčecím stanovištím do areálu AGROP. Tam až na úplném konci u šturců je odstaven neprovozní puklík 703.603-1 (pův. označení T212.1603, vyroben v roce 1977 Turčianskými strojírnami n.p. Martin s výrobním číslem 43-10108) též ve vlastnictví fy AGROP (přibyla sem kdysi ze Strojíren Chotěboř a.s.). Tato lokomotiva má dokonce ještě tabulky s původním značením, což je ovšem dnes, při jejím technickém stavu, již pomíjející. Není od věci připomenout, že zde ještě na konci ledna 2000 stávala "karkule" 725.038-4 (pův. označení T444.0038, vyrobená roku 1963 v Turčianských strojírnách n.p. Martin, výrobního čísla 40-00036), která tu působila od roku 1985 (ex. ČSD) a v průběhu roku 2000 byla předána Podblanickému vědeckotechnickému železničnímu klubu Benešov k muzejním účelům.

Chrudimské zhlaví slatiňanské stanice, a na něm právě posunuje 742.241-3 vozy Eas plné železného šrotu Vlečka ZZN a AGROP a.s. v místě přejezdu silnice na Presy Pohled od přejezdu směrem k areálu ZZN, kolej vlečky uhýbá nalevo Ocelový most těsně před branami areálu
Na chrudimském zhlaví
právě posunuje kocour 742.241-3.
Naposled jsem ho při svých toulkách
potkal v Rosicích n/ L. a v Heřmaňáku
Vlečka ZZN a AGROP a.s.
vede zhruba půl kilometru souběžně
s tratí 238 směrem na Chrudim hl.n.
...
... aby se hned za přejezdem
na Presy odklonila k ZZN
Most
před bránou k areálu
Vedení vlečky za bránou, v pozadí budova bývalého cukrovaru Nevábný interiér opuštěného cukrovaru je navíc ještě nebezpečným Svérázný dopravní prostředek na principu gravitace... Kolejiště u výsypky sila
Vlečka bezprostředně
za branou, v pozadí stojí
budova bývalého cukrovaru...
... přičemž uvnitř to vypadá
asi takhle
Točitá skluzavka, tzv. tobogán,
sloužící k dopravě kusového zboží
(pytlů, beden) ve mlýnech, pekárnách
i cukrovarech. Výrobce: TMS PCE
Kolejiště u výsypky sila
Depo skrývá karkuli 726.583-8
firmy AGROP a.s., vlevo dolů směřuje
na nákladiště následující kolej...
Kolej odbočující k nedalekému nákladišti Severní zhlaví seřadiště a brány AGROPu Na úplném konci vlečky, u šturců, trůni neprovozní 703.603-1 703.603-1 s původními tabulkami
Klasický obrázek
- na pusté koleji u nákladiště
stojí nákladní auto. V dáli se rýsuje
věž slatiňanského kostela sv. Martina
Severní zhlaví seřadiště,
pak pokračuje vlečka
k bráně AGROPu
U šturců až na samém konci
vlečky je krom kotlového vozu i již
neprovozní puklík 703.603-1
703.603-1,
ač po více než sedmnácti letech od
změny značení, stále nosí tabulku
s údajem T212.1603
Os 5373 (810.196-6) kousek před Chrudimí 810.196-6, nyní s Os 5372 Kolej s násypkou na úhlí v Chrudimi Stanice Chrudim, vlak Os 5347 vedený 810.298-0 je připraven k odjezdu
Os 5373 kousek před Chrudimí
vedený alegorákem 810.196-6
do Slatiňan
Tentýž vůz, nyní s Os 5372
na zpáteční cestě
(foceno z vjezdového návěstidla
žst. Chrudim)
Kolej s násypkou na úhlí
v chrudimské stanici
s přistaveným vozem Es
Výpravní budova žst. Chrudim
Budoucnost předpokládá rekonstrukci
včetně zbudování bezbariérových
zastřešených nástupišť...

Několik fotografií z historie vlečky do ZZN Chrudim a AGROP Píšťovy:

310.006 na nádvoří cukrovaru ve Slatiňanech, 15.4.1973 726.583-8 na mostě přes Chrudimku před branou auerspergského cukrovaru ve Slatiňanech, 30.12.1998 726.583-8 ve stanici Slatiňany 4.4.2002 751.372-4 ve Slatiňanech 28.3.1999
Nejstarší fungující lokomotiva
v republice, 310.006 z roku 1879,
ukončila svou službu právě v auer-
spergském cukrovaru ve Slatiňanech
Pro dvacet výsypných vozů Tds
si do stanice Slatiňany jede vlečková
726.583-8, 30.12.1998
726.583-8 ve stanici Slatiňany
po přisunutí ložených vozů Eas-u z
vlečky přebírá zátěž od 742.026-8
(dne 4.4.2002)
751.372-4
na chrudimském zhlaví
ve Slatiňanech 28.3.1999
726.583-8 na čtvrté slatiňanské koleji dne 14.3.1999 726.583-8 vyjíždí se zátěží ze Slatiňan na vlečku 726.583-8, Slatiňany, 25.10.1994 750.014-3 s rychlíkem ve Slatiňanech v létě 1995
726.583-8
na vyústění vlečky na čtvrté koleji
v žst. Slatiňany, 14.3.1999.
Kolem projíždí brejlovec 753.229-4
726.583-8
při posunu ve Slatiňanech 14.3.1999
726.583-8,
Slatiňany, 25.10.1994
750.014-3
v létě '95 pádí směr Chrudim.
Pohled od přejezdu na Presy, směrem
na Slatiňany. Vlečka je kolej napravo
Odstavená 703.603-1 v AGROPu, 4.4.2002 725.038-4 dne 28.4.1999 v AGROPu Neprovozní 725.038-4 na domácí vlečce, leden 2000
703.603-1
odstavená v hale firmy AGROP a.s.
Píšťovy
(4.4.2002)
725.038-4
28.4.1999 u šturců v AGROPu
Již neprovozní 725.038-4
byla ještě koncem ledna 2000
odstavená na své domácí vlečce

710.827-7, Slatiňany 23.4.2006 710.827-7, vlečka Agrop Slatiňany, 23.4.2006
"Rosnička" 710.827-7
na trati 238 před stanicí Slatiňany,
na přejezdu silnice do Vlčnova
dne 23.4.2006
710.827-7 na mostě vlečky
přes Chrudimku
těsně před branami cukrovaru
(23.4.2006)

4/2006 - "Karkulka" 726.583-8 je po vykolejení na delší dobu v neprovozním stavu, její úkoly převzala nově přibyvší 710.827-7 (rok výroby 1968, původně sloužila v Třineckých železárnách, kde byla poslední roky vedena jako neprovozní, do Slatiňan se přesunula po opravě v depu Kolín v roce 2004). Na vlečce AGROP a.s. také v těchto dnech (červen 2006) intenzivně posunuje kotlovými vozy jeden "puklík".

6/2006 - Nová posila v podobě 701.638-9 (vyrobená 1958 v ČKD Sokolovo n.p., výr. č. 4507) nyní jako jediná provozuschopná vykonává každodenní posun na stáčišti. 726.583-8 stojí odstavena na konci vlečky u šturců a její dny se už pomalu krátí, protože již nebude opravena a pravděpodobně skončí ve šrotu. Osud "puklíka" 703.603-1 se též brzy naplní.
701.638-9 se představuje před stáčištěm firmy AGROP a.s. "Puklík" 701.638-9 v poutavém původním laku oživila zdejší vlečku Chátrající odstavená 703.603-3 Šturce na samém konci vlečky, kde stojí 703.603-3 a 726.583-8
701.638-9 u stáčiště AGROPu
zrána 8.6.2006 
"Puklík" 701.638-9 Odstavená 703.603-3 703.603-3,
technický stav se zhoršuje
rok od roku
726.583-8 čekající na svou poslední cestu Konvoj neprovozních 726.583-8 a 703.603-3
K likvidaci odsouzená
726.583-8
726.583-8 a 703.603-3
u šturců na úplném konci vlečky

zdroje: - Martin Navrátil: 130 let trati Havlíčkův Brod - Rosice nad Labem
- P. Vepřek: Chrudimsko a Nasavrcko. Díl II.
- foto Martin Třískala, www.prototypy.cz
- fotoarchiv Stránky přátel železnic
- fotoarchiv pana Tomáše Bartoše

autor: Petr Kunc

Původní článek z 18. dubna 2005
byl naposledy upravován 9. června 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011