Pevnosti za II. sv. války\Bojové pevnůstky\Německé kulometné hnízdo, typ "Kugelstand"

Německý palpost v Poličce - Bořinách

GPS souřadnice objektu:
49°41'24.28"N,16°16'3.68"E

Terénní průzkum:

30. června '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

30. června '05, Petr Kunc

Při silnici číslo 360 z Poličky do Jimramova se v Bořinách u křižovatky, přímo naproti vrátnici Poličských strojíren a.s. nachází velmi zajímavý fortifikační objekt. V německém originálu se jedná o "Kugelstand", zmiňován je též jako "Schutz-kugel". Autorem "bojové koule" (v doslovném překladu) byl stuttgartský architekt Dipl. Ing. Sylvester Laible. Výrobu zajišťovala známá betonárna Dyckerhoff und Widmann K.G., Betonwerke Cossebaude. Ještě v září 1944 byl vydán příkaz Říšského ministra zbrojení Alberta Speera k výrobě 50 000 ks těchto palebných postavení, dokončeno však bylo jen něco kolem 2000 kusů. Při zkouškách objekt odolával zásahu pumou ráže 1000 liber do vzdálenosti 7 metrů.

Takovéto prapodivné stavby byly rozmisťovány od roku 1944 k posílení německých obranných postavení - zapuštěné  v zemi až po průlez sloužily jako okop pro střelce z kulometu. Za protektorátu se totiž v PoS pod hlavičkou Škodových závodů vyráběla převážně pěchotní a dělostřelecká munice, a tím podnik zvláště nabýval na strategické důležitosti. Tytéž objekty se vyskytují i na Slovensku (Piešťany, Bratislava, Pezinok, Senec) a v Polsku. Konstrukčně jde o jednoduchou železobetonovou kouli o průměru 150 cm. Stěny jsou silné deset centimetrů, armované vzhledem k plánovanému zahrnutí pod povrchem jen minimálně (ostatně jak je patrné z fotografie průrazu stěny objektu u Viničného, nedaleko Bratislavy). Avšak do současnosti se zřejmě nezachoval jediný objekt, jež by byl instalován na svém původním stanovišti a zakopán.

Kulometné hnízdo typu "Kugelstand" v Bořinách u Poličky Jeden z otvorů ve stěně objektu Vrchlík objektu Ilustrace bojové podoby tobruku
Atypický kulovitý objekt,
postavený na zem
kruhovým průlezem
Jeden z otvorů
v zadní straně objektu, zřejmě výsledek
neúspěšného pokusu o odstranění
objektu. V pozadí vrátnice PoS a.s.
Vrchlík objektu,
opět s otvorem,
který však u jiných objektů chybí
Zhruba takto by vypadal
"Kugelstand" v bojové pohotovosti (ilu-
strační foto podobného objektu -
Ringstand 58c -  na Atlantickém valu)
GPS souřadnice objektu:

49°41'15.76"N,16°16'57.26"E

Terénní průzkum:

07. 10. '06, Von Tactical

Fotodokumentace:

07. 10. '06, Von Tactical

Další z objektů "Kugelstand" se nachází na severovýchodě od areálu, blízko staré vlečkové brány.

Objekt poblíž staré vlečkové brány Objekt poblíž staré vlečkové brány
Objekt poblíž staré vlečkové brány
GPS souřadnice objektu:

49°40'40.83"N,16°16'56.14"E

Terénní průzkum:

07. 10. '06, Von Tactical

Fotodokumentace:

07. 10. '06, Von Tactical

Poslední kulometné hnízdo leží pohozené v jižní části střeženého prostoru PoS, u cesty v oblasti trhacích jam, v nichž se likviduje nepotřebná munice AČR.

Kugelstand v areálu strojíren Kugelstand v areálu strojíren
Kugelstand v areálu strojíren

Ovšem tím výčet zajímavých objektů v PoS zcela jistě nekončí, jsem přesvědčen, že v dřívější dlouholeté muniční továrně časem čeká na probádání mnohem více podobných obranných staveb i závodních protileteckých krytů...

Obdobné fortifikace se nacházejí i na Slovensku (foto poskytl slovenský bunkrolog Milo Gona), zde foto z Piešťan, kde jsou objekty vystaveny jako artefakty poblíž železniční stanice:

Dvojice objektů Kugelstand v Piešťanech Pohledem z opačné strany...
Dvojice objektů Kugelstand
v Piešťanech
Pohled z opačné strany...

Poměrně značné množství objektů "Kugelstand" je rozeseto také v okolí Bratislavy:

Kulometné hnízdo východně od Viničného Tentýž objekt v detailu Kugelstand v areálu maďarské základní školy v Senci Objekt v lokalitě Červený Majer
Palpost východně od Viničného
u křižovatky cyklotras do Sence,
Viničného a Šenkvic. Na snímku zhru-
ba uprostřed na pravé straně cesty
Tentýž objekt u Viničného,
detail
Kugelstand v areálu
maďarské ZŠ
v Senci, ulice Alberta Molnára čp. 2
Lokalita Červený Majer
(nedaleko Sence)
Kulometné hnízdo východně od Viničného Tentýž objekt v detailu
Kugelstand u silnice
z Vajnor do Sence
Kugelstand u silnice
z Vajnor do Sence

zdroje: - Foedrowitz, M.: Einmannbunker - Splitterschutzbauten und Brandwachenstände.
  Motorbuch Verlag, Stuttgart, 2007

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 30. června 2005
byl naposledy upravován 10. června 2007

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011