Poválečné fortifikace\Pozorovací objekty\Poválečné pozorovatelny v Přerově

Pozorovatelny protivzdušné obrany města Přerov

GPS souřadnice objektu:
49°29'5.053"N, 17°26'7.936"E

Terénní průzkum:

září '07, Jiří Doupal

Fotodokumentace:

17.1 '05, Hind24
září '07, Jiří Doupal

Plán POZ Čekyně
Plán POZ Čekyně
 

Čekyně. Oficiální název objektu zní "POZ Čekyně". Z neznámých důvodů byl vybudován ve dvou fázích, v březnu (pozorovací místnost) a květnu (týlová čili úkrytová místnost) roku 1954.

Osádku tvořili čtyři příslušníci ČSLA, jelikož objekt této pozorovatelny byl vybudován silami armády a byl podřízen posádce na letišti v Henčlově. Sloužil k pozorování především ve prospěch PVO města Přerova, poblíž objektu byl též zbudován okop pro hlavňové prostředky protiletecké obrany. Stejně jako ostatní pozorovatelny byl stav bojové připravenosti průběžně kontrolován hlídkami, udržován byl i přilehlý okop a jednou objekt dokonce figuroval v rozsáhlejším vojenském cvičení.

Objekt stojí na vrcholu Čekyňského kopce (305 m n.m.) v přírodní rezervaci "Na popovickém kopci", severně od centra města.

Stavba je železobetonová, s vnějším obezděním na šířku jedné cihly, což je typické i pro ostatní přerovské objekty. Ocelové protitlakové vstupní dveře do objektu jsou vytržené. Týlová místnost je téměř čtvercového tvaru (3,7 x 3,9 metru). V jednom z rohů místnosti můžeme ve stropě vidět otvor pro vyústění ventilace, bohužel poškozený vytěžením železa. Vstup do vlastní pozorovací místnosti o rozměrech 2,1 x 1,8 m pak uzavíraly ještě další, okované dřevěné dveře. Po těch se zachovaly alespoň zárubně. Pod každým ze tří průzorů byl na konzolách umístěn malý stolek ve formě opěrky pro ruce. Dále pod levým průzorem poněkud níže, byla ještě polička na telefon.

Průzory jsou uzavíratelné zevnitř objektu, pomocí železných rámečků se sklem. Lze pozorovat celý Přerov a oblast na jih od města. Zvláštností tohoto objektu je asi 3 metry dlouhý betonový přístupový zákop.

Objekt je v současnosti značně poškozen, zbaven všeho železného a nasáklý vlhkostí. Majitelem je Statutární město Přerov.

Zajímavé, leč mylné informace o objektu vypovídají někteří starousedlíci: "jojo, to je německý bunkr, Němci z tama občas stříleli na Přerov".

Celkový pohled na objekt (2007) Čelní průzor (2007) Čelní průzor (2007) Otvor pro sání ventilace

Celkový pohled na objekt
od SV (podzim 2007)

Rozpadající se
cihelná obezdívka, v pozadí
průzor s výhledem na východ

Čelní průzor

Otvor pro sání ventilace

Čelní pohled na objekt (stav v lednu 2005) Čelní pohled na objekt (stav v lednu 2005) Čelní pohled na objekt (stav v lednu 2005)  

Čelní pohled na objekt (stav v lednu 2005)

 
GPS souřadnice objektu:
49°27'23.259"N, 17°25'19.615"E

Terénní průzkum:

21.2 '08, Jiří Doupal

Fotodokumentace:

21.2 '08, Jiří Doupal

Plán POZ Dluhonice
Plán POZ Dluhonice
 

Dluhonice. POZ Dluhonice byla vybetonována v průběhu roku 1962.

Objekt v případě vyhlášení bojové pohotovosti obsazovali 2 muži ze stavu pozorovací služby CO města Přerova.

Pozorovatelna stojí v mírném svahu poblíž obce Dluhonice, ve výšce přibližně 205 m n.m. Prostranství skýtalo dobrý rozhled pro plnění pozorovacích úkolů ve směru strojírenských a chemických závodů v zóně průmyslu města Přerova, avšak později došlo k nepředpokládanému stavebnímu rozvoji chemických závodů, tím k omezení výhledu a objekt byl následně opuštěn.

"Na stráži"

"Na stráži"

 

Stavba je železobetonová, opět s vnějším cihelným obezděním. Omítka je provedena jen po hranu terénu. Vchod do objektu je mírně chráněn cihelnými opěrnými zídkami, poté následují schody, krytá předsíňka a protitlakové dveře, ústící přímo do pozorovací místnosti, která obsahuje původní lavičky a poličku pro polní telefon pod pravým průzorem. Vlevo vedle vchodu je průlez do spodního patra, do týlové místnosti. Podlahu patra tvoří silný plech, položený na ocelových I profilech. V týlové místnosti je sklopná postel a stolek. Nachází se zde také nasávací otvory ventilace. Odvod zkaženého vzduchu je umístěn u průlezu. Střechu zdobí betonový komín. V případě obsazení měla být v objektu instalována kamna na tuhá paliva.

Průzory jsou pevně uzavřené sklem v kovových ráměčcích. Na oploceném pozemku u objektu je postaven záchod a stolek se železnou konstrukcí. To proto, že tato stavba měla být obsazována Civilní obranou - protekce.

Vlastníkem pozorovatelny je nyní autor článku, jenž objekt rekonstruuje pro muzejní účely.

Místní lidová slovesnost: "to není žádný bunkr, ale elektrorozvodna pro Dluhonice".

POZ Dluhonice (stav 2005) POZ Dluhonice (stav 2008) Čelní pohled Čelní pohled

POZ Dluhonice
ve stavu z října 2005

POZ Dluhonice
ve stavu z února 2008

Čelní pohled
(dobře znatelné poškození
cihelné obezdívky)

Čelní pohled

Objekt pohledem z východu Vchod do objektu Drobná krytá předsíňka Průlez do dolního patra

Objekt pohledem z východu

Vchod do objektu

Drobná krytá předsíňka

Průlez do dolního patra

GPS souřadnice objektu:
49°26'52.664"N, 17°28'41.567"E

Terénní průzkum:

březen '07, Jiří Doupal

Fotodokumentace:

18.1 '05, Hind24
březen '07, Jiří Doupal

Plán POZ Želatovice
Plán POZ Želatovice
 

Želatovice. POZ Želatovice byla vybudována na jaře 1953.

Osádku tvořili 4 osoby, zaměstnanci závodu Meopta a současně příslušníci Lidových milicí.

Objekt je umístěn na kótě 247, ale relativně v rovině, nedaleko kasáren a Hvězdárny, při cestě do Želátovic.

Po obou stranách vchodu jsou opět malé opěrné zídky, zabraňující zasypání. Protitlakové dveře jsou původní, leč prostřelené. Týlová místnost je čtvercového tvaru (3,2 x 3,2 m). Byl zde umístěn telefon, skládací židličky a stolek. Celá místnost byla vydřevena, zřejmě z důvodu tepelné a hlukové izolace a jako ochrana před odletujícími odštěpky betonu při zásahu. Ve stěně vlevo vedle vchodu se nachází ventilační otvory. Je zajímavé, že zde se nikdy nepočítalo s instalací jakéhokoliv filtroventilačního zařízení. Vše měla obstarat přirozená cirkulace. Přímo naproti vchodu stoupají čtyři schody k průlezu (60 x 75 cm). Ten byl uzavíratelný pomocí dřevěných dvířek pobitých plechem. Pozorovací místnost je bez jakéhokoliv vybavení, zajímavě vyvýšená na silném základu alespoň trochu nad okolním plochým terénem. Průzory jsou volné, neuzavíratelné.

Hlavní pozorovací směr míří na areál přerovské Meopty, ta je též dodnes vlastníkem želatovické pozorovatelny.

Objekt byl v minulosti vypálen, ale jinak je v celkem dobrém stavebním stavu.

A jaké mají mínění o tomto objektu domorodci? "To je nouzový výlez z velkého podzemního krytu, který tam někde je."

POZ Želatovice - čelní pohled (stav 2007) Oplocení pozorovatelny (stav 2007) Prostřelené dveře (stav 2007) Čelní pohled (stav 2005)

POZ Želatovice - čelní pohled
(březen 2007)

Oplocení pozorovatelny

Prostřelené dveře

Čelní pohled
(rok 2005)

Pohled od jihozápadu (stav 2005) Detail průzoru (stav 2005) Vchod do objektu Vstupní partie

Pohled od jihozápadu

Detail průzoru

Vchod do objektu

Vstupní partie

GPS souřadnice objektu:
49°25'30.479"N, 17°28'48.546"E

Terénní průzkum:

srpen '06, Jiří Doupal

Fotodokumentace:

18.1 '05, Hind24
září '07, Jiří Doupal

Plán objektu Švédské šance
Plán objektu Švédské šance
 

Švédské šance. Historie tohoto objektu je mnohem hlubší, nežli ostatních zatím zde jmenovaných pozorovatelen. Objekt byl vystavěn roku 1927 a postupně upravován až do roku 1973.

Tento objekt byl po 2. světové válce užíván, stejně jako POZ Čekyně,  ČSLA k řízení PVO Přerova. Pravděpodobně sloužil jakožto částečně zodolněné velitelsko-pozorovací stanoviště PVO. Osádku tvořilo přibližně patnáct mužů, dalších třicet bylo určeno jako četa pro obranu objektu. Rovněž zde byly v poválečných letech v palebných postaveních umístěny 80 mm kanóny protiletadlového dělostřelectva. V okolním lesním porostu se dodnes nachází zbytky ubikací pro osádku (49°25'28.27"N, 17°28'48.136"E). Byly to tři dřevěné baráky, stále jsou v terénu zřetelné jejich cihlové podezdívky.

Objekt stojí poblíž kóty 298 Švédské šance jižně od města nad obcí Újezdec, s výborným výhledem na celý Přerov, za dobré viditelnosti lze však pozorovat až Prostějovsko.

Celá stavba je dnes po rozsáhlé devastaci a vytěžení všeho použitelného materiálu v dezolátním stavu. Hlavním vchodem se po rozpadlých schodech prochází někdejší protiplynovou předsíní. Za ní vlevo byly plechové dveře do místnosti s dieselagregátem. V rohu místnosti lze spatřit kouřovod od kamen na tuhá paliva. Hlavní chodba se za touto místností lomí doprava a přes další plechové dveře vstupuje do největší místnosti celého komplexu. Strop je zde zpevněn železobetonovými žebrovitými profily, které tvoří s vlastní stropnicí jeden monolit. Napravo v severní zdi se nacházely další plechové dveře, za nimi jsou dva schody a dále pak dlouhá chodba k pozorovacímu objektu. Přibližně v polovině délky je stěna chodby po pravé straně odskočena o 15 cm a právě o tolik pak širší. Vstup do pozorovacího objektu opět uzavíraly plechové dveře. Pozorovatelna je totožná s POZ Čekyně. Ovšem zde se nějaký zoufalec pokusil vyrubat ze stěn i plechové rámečky průzorů. Musíme se vrátit do centrální místnosti. Nyní se po naší levé ruce nachází další dveře. Když k nim půjdeme, po naší levé ruce je vidět ve stropu kruhovitý otvor. Snad zde mělo být ventilační zařízení či další kamna (ve stěně je ponechán výklenek). Ale nyní se již dostáváme k již zmíněným dveřím. Ty byly jen z překližky a mnozí z nás je mají dochované dodnes ve dveřích do koupelny či záchodu. Za nimi je poněkud stísněná místnost lomená doprava. Za lomením můžeme vidět jediné dochované okno v podzemí. Jedná se o železný rám s výplněmi v podobě 3 mm silného plechu s průduchy, za účelem větrání. V rohu místnosti opět můžeme vidět komín od kamen. Když se vrátíme do hlavní místnosti, po naší levé ruce se na zemi rýsuje obrys malé místnosti a za ní pak další malá místnůstka, dnes zazděná. Vedle ní se nachází vstup do další chodby. Opět zde byly plechové dveře. Když půjdeme chodbou dále, po levé ruce se objeví otvor, v němž možná kdysi bývaly dveře. Nachází se tu další místnost. Opět s viditelně zazděným oknem a komínem od kamen. Zajímavá je však koncentrace pozůstatků osvětlení. Tato místnost byla silně osvětlena. Vrátíme se do chodby a jdeme dále. Chodba se nyní stáčí pozvolna doprava. A po levé ruce uvidíme vyvalenou stěnu. Můžeme se podívat do další místnosti. Typické zazděné okno a komín od kamen. Pokračujeme chodbou dále. Pochvíli dojde z jejímu rozšíření na pravé stěně asi o půl metru. Napravo je další průchod, ale pravděpodobně v něm nikdy nebyly žádné dveře. Místnost je téměř čtvercového půdorysu. Velice pozoruhodné je to, že strop této druhé největší místnosti je vyztužen ocelovými I profily (kolejnicemi). Standardně zde máme zazděné okno a komín od kamen. Po návratu do chodby zjistíme, že dále jsou zazděné dveře. Musíme se vrátit a vše si prohlédnout zvenčí. Právě v těchto místech totiž došlo v 70. letech 20.stol. k odstřelu. Další, dnes již zavalená část je přibližně stejně velká jako právě představené místnosti.

V této oblasti se nachází ještě základy po 3 chatách, ve kterých měla být ubytovaná posádka bránící objekt a letiště. Nachází se zde ještě velká prohlubeň, snad palebná postavení protiletadlových kanónů. Celý pozemek (800 x 600 metrů) byl oplocen. Dodnes se nedochovalo z oplocení prakticky nic. Také samotný objekt zůstal vypálen, vyrabován, zdevastován a částečně zasypán odpadky. Často zde bývají bezdomovci, feťáci a jiná lepší společnost. Zůstaly jen holé zubožené stěny. Majitelem i nadále zůstává AČR, posádka sídlící na letišti v Henčlově.

Místní o tomto místě praví: "Je tam soustava bunkrů. Jsou tam dvě podzemní patra".

Jedná se o jeden z nejznámějších a nejnavštěvovanějších přerovských pevnostních objektů, jak dokládá velké množství fotografií i na internetu (např. 1).

Nedaleko odtud se nachází místo nechvalně známého "Přerovského masakru" z konce 2. světové války, při němž bylo zavražděno na 250 Němců při odsunu do Německa (z toho asi 40 dětí do 14 let).

Pobořený hlavní vstup do objektu Štábní místnost Hlavní chodba v části poškozené odstřelem Místo odstřelu ze 70. let

Hlavní vstup do objektu

Štábní místnost
(pohled od hlavního vchodu)

Hlavní chodba
pohledem k místu odstřelu

Místo odstřelu ze 70. let
při pohledu zvenčí

Pozorovací objekt Pozorovací objekt Pozorovací objekt - detail průzoru  

Pozorovací objekt,
napojený chodbou na komplex

Průzor směřovaný na západ

Detail průzoru

 

autor: Jiří Doupal

Původní článek ze 3. března 2008
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011