Poválečné fortifikace\Sovětské fortifikace\Sklad letecké munice Milovice - Kozí hřbet

Letecké muniční skladiště Kozí hřbet, Milovice - Boží Dar

GPS souřadnice objektu:
50°15'19.05"N,14°55'24.34"E

Terénní průzkum:

9. listopadu '06, M. Korec

Fotodokumentace:

9. listopadu '06, M. Korec

Výstražná tabulka na vnějším oplocení areálu skladu Budova strážnice
Výstražná tabulka
na vnějším dvojitém drátěném plotu
Strážnice
při vjezdu do areálu

Bývalé letecké muniční skladiště se nachází přibližně 1,8 km severně od božídarského letiště, samostatně v zalesněné oblasti. Celý prostor má rozlohu cca 7,9 ha, dříve býval obehnán dvojitým drátěným oplocením. Areál byl vybudován již československou armádou na počátku 50. let, což dokumentují typické zděné skladovací objekty. Po okupaci v srpnu 1968 objekt připadl 131. gardové stíhací letecké divizi Sovětské armády, dislokované na letišti Milovice - Mladá (Boží Dar).

Letiště Milovice - Mladá (Миловице-Млада, Божий Дар, "Boží Dar"):
131. Новгородская Краснознаменная смешанная авиадивизия (САД, "Novgorodská gardová smíšená letecká divize")

Штаб 131. САД
("štáb 131. gsld")
-- -- --
114. истребительный Таллинский Краснознаменный авиаполк
(Гв. ИАП, "Talinský gardový stíhací letecký pluk")
1. letka MiG-29izd.9-12A / MiG-29UB 10 / 2
2. a 3. letka MiG-23M / UB 20 / 6
173. отдельная смешанная авиаэскадрилья
(ОСАЭ, "samostatná smíšená letka")
1 letka
(červená čísla)
An-12BP
An-26
Tu-134A
Mi-8S
Mi-8T
3
4
1
2
4
?. отдельная вертолетная эскадрилья
(ОВЕ, "samostatná vrtulníková letka")
1 letka
(červená čísla)
Mi-24V/P
Mi-8T/TB
Mi-24RCh/K
Mi-6VKP
Mi-6VzPU(Mi-22)
8
8
2 / 2
cca 2
cca 1
1108. отдельный батальон связи
(ОБС, "samostatný spojovací prapor")
-- -- --
4306. отдельный радиотехнический батальон
(ОРБ, "samostatný radiotechnický prapor")
RTB (Remontno-Těchničeskaja Baza),
hotovostní sklad letecké jaderné munice "Na Vinici"

570. отдельный батальон аэродромно-технического обеспечения
(ОБАТО, "samostatný prapor letištně-technického zabezpečení")

-- -- --
170. отдельная рота авиационно-технического обеспечения
(ОРАТО, "samostatná rota letištně-technického zabezpečení")
-- -- --
1916. отдельный батальон авиауправления
(ОБА, "samostatný prapor řízení letového provozu")
-- -- --

649. отдельный батальон связи и радиотехнического обеспечения
(обсрто, "samostatný prapor spojovacího a radiotechnického zabezpečení")

-- -- --
Důstojníci 114. gslp SA, Boží Dar, 1987-88 MiG-23M patřící 114. gslp Věž ŘLP božídarského letiště, 1988 An-12BP náležící 173. ssml, Boží Dar, 1991
Důstojníci 114. gslp SA
před budovou štábu,
někdy v rozmezí let 1987-88, (1)
MiG-23M 114. gslp
na VPD letiště Boží Dar
Věž ŘLP,
rok 1988
An-12BP 173. ssml
Boží Dar, 1991

Hlavními stavbami v areálu jsou tři zodolněné dvouloďové skladovací objekty, konstruované z prefabrikovaných betonových tvárnic. Každý sál je napříč průjezdný (krom jednoho, jenž je rozdělen cihelnou příčkou), vchod je kryt silnostěnnými vraty z ocelových plátů, otevíranými ručně. V objektu je vždy místnost pro zázemí s ventilací a vytápěním, přístupná pěchotním vchodem. Několikametrové hromosvody na stropnicích dnes již chybí. Následující fotografie dokumentují stav objektů muničního skladu na počátku 90. let:

Vjezd do muničního skladu Kozí hřbet Zodolněný skladovací objekt I Zodolněný skladovací objekt II
Vjezd do střeženého prostoru,
úplně vlevo je patrný roh
budovy strážnice
Zodolněný skladovací objekt I
(jižní portál)
Zodolněný skladovací objekt II,
v pozadí objekt III.
Zajímavá je nakládací rampa
před portálem objektu
Menší garážové stání se dvěma kójemi Skladovací kobka Oplocení a střežený perimetr
Menší garážové stání
se dvěma kójemi
Skladovací kobka
(pro porovnání viz foto stavu z r. 2006)
Oplocení a střežený perimetr

Stavebně jsou zodolněné objekty totožné s obdobnými sklady munice na letištích využívaných Sovětskou armádou, kupříkladu Sklad letecké munice Držník, náležející letišti Mimoň - Hradčany (50°36'47.55"N,14°43'40.21"E).

Zodolněný skladovací objekt I Zodolněný skladovací objekt I Zodolněný skladovací objekt I - vjezdové portály Zodolněný skladovací objekt I - vjezdové portály
Zodolněný skladovací objekt I
(jižní portál)
Zodolněný skladovací objekt I
(severní portál)
Vjezdy do obou sálů,
kryté těžkými, ale snadno
manipulovatelnými vraty
Porovnání velikosti objektu
ve srovnání s lidskou postavou
Detail masivních pantů vstupních vrat El. mechanický senzor na vstupních vratech Sál objektu I Zodolněný skladovací objekt I
Detail masivních pantů,
na nichž jsou vrata zachycena
El. mechanický senzor
indikující zavření dveří
Sál objektu I Vrata jsou pouze oplechována,
bez výplně
Portál jednoho ze dvou sálů objektu I Zodolněný skladovací objekt II Neporušená vrata objektu II Zodolněný skladovací objekt III
Portál
jednoho ze dvou sálů objektu I
Zodolněný skladovací objekt II Neporušená vrata objektu II Zodolněný skladovací objekt III
(jižní portál)
Cedulka na vstupních vratech zodolněného skladovacího objektu III Sál zodolněného skladovacího objektu III Druhý sál zodolněného skladovacího objektu III Druhý sál zodolněného skladovacího objektu III
Cedulka na vstupních vratech Sál objektu III Na podlaze sálů
jsou dodnes znatelné čáry sektorů
pro uložení munice
Druhý sál
zodolněného skladovacího objektu III
je rozdělen příčkou v půl

Kromě tří zodolněných skladů jsou podél obslužné komunikace, která v areálu vytváří smyčku, rozmístěny ještě tři malé kobky, obehnané zemním valem, a tři větší zděné skladovací budovy. Tyto objekty jsou pozůstatkem bývalého muničního skladiště ČSLA. Zajímavostí jsou ale tři malé muniční kobky, jejichž dřívější dřevěné stropy (vybudované z důvodu neškodného odvedení tlakové vlny při případném výbuchu směrem vzhůru) byly v době užívání objektu sovětskou armádou bez okolků nahrazeny těžkými betonovými prefabrikáty.

Skladovací kobka, zvláště obehnaná zemním valem Skladovací kobka, zvláště obehnaná zemním valem Skladovací kobka, zvláště obehnaná zemním valem Zděný skladovací objekt se třemi kójemi
Kobka, obehnaná valem
ke zmírnění případné tlakové vlny
Další kobka,
objekt je jednoduchý,
zděný se střechou z panelů
Třetí z malých kobek,
dodnes se zachovala torza
dřevěných tyčí, dříve nesoucích
lana hromosvodu
Zděný skladovací objekt
u jižní větve okružní komunikace
Zděný skladovací objekt se třemi kójemi Menší sklad se dvěma kójemi Požární nádrž  
Zděný skladovací objekt
se třemi kójemi
u severní větve okružní komunikace
Menší sklad
se dvěma kójemi
Požární rezervoár  
GPS souřadnice objektu:
50°14'34.37"N,14°54'28.33"E

Terénní průzkum:

10. března '07, M. Korec, P. Kunc

Fotodokumentace:

10. března '07, M. Korec, P. Kunc

Další muniční skladiště, sloužící k uložení letecké vrtulníkové munice, leží v bezprostřední blízkosti stojánek obou letek vybavených stroji Mi-6, Mi-8 a Mi-24. Tento malý areál je opět dvojitě oplocen. Sestává z dvouloďového zodolněného skladovacího objektu a ze strážnice s garážovým stáním pro nákladní automobil.

Strážní koridor mezi oběma ploty areálu Budova zázemí Jediný zodolněný skladovací úkryt v areálu Skladovací sál
Koridor mezi dvěma ploty
z ostnatého drátu, na perimetru
muničního skladu na letišti
Budova zázemí
(strážnice a garážové stání)
Jediný skladovací úkryt
(stav objektu k 10.3.2007)
Jeden ze dvou jeho sálů
(navzájem průchozích)

Za zmínku rovněž stojí vůbec první letecký muniční sklad na letišti v Milovicích, a to MS V Houštině, který byl vybudován již předválečnou Československou armádou v lesním porostu východně od letiště (přibližně 50°14'42.513"N, 14°55'31.648"E). Sloužil i během II. světové války a v roce 1945 byl ustupující německou armádou odstřelen.

zdroje: - Феськов, В.И., Калашников, К.А., Голиков, В.И.: Советская Армия в годы "холодной войны" 1946-1991 гг., Издательство Томского университета, 2001
- pan Milan Železný
- foto Зенков, А.В.
- foto Václav Pokorný
- foto WOTAN
- http://milovice.narod.ru/bozidar/

autoři: Martin Korec
 Petr Kunc

Původní článek ze 6. června 2007
byl naposledy upravován 12. října 2008

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011