Poválečné fortifikace\Ženijní pěchotní úkryty ÚŽ-6\Kryty ÚŽ-6 pro pozemní personál na letišti Pardubice

Úkryty typu ÚŽ-6 určené pro pozemní personál letiště Pardubice

GPS souřadnice objektu:
50°1'0.74"N,15°44'11.52"E

Terénní průzkum:

4. června '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

4. června '05, Petr Kunc

V první polovině 70. let bylo stejně jako ostatní stálá letiště ČSLA modernizováno a opevňováno i letiště v Pardubicích. Zároveň se stavbou zodolněných úkrytů letadel bylo vybudovány i několik pěchotních úkrytů pro ochranu pozemního personálu před účinky ZHN. Všechny tři úkryty (každý náležející jedné letce leteckého pluku), typ ÚŽ-6, jsou umístěny v rámci centrálního rozptylu zhruba uprostřed areálu letiště, bližší lokace viz zeměpisné souřadnice jednotlivých objektů. Technický stav objektů je v současnosti dobrý, jsou uzavřené a AČR je nadále udržuje a využívá již jen jako příruční sklady materiálu.
Kopeček tvořící zához krytu Vstupní partie objektu Zamřížovaný vchod Elektrorozvody v zalomení vchodu
Kopeček skrývající kryt ÚŽ-6
vedle ÚLu č. 30
Vchod do objektu Lomený vstup je krytý mříží Funkční elektrorozvody
ve výklenku proti vchodu
Protitlaková vrátka (v pořadí první uzávěr vstupní chodbičky) Dvoje plynotěsná dvoudílná vrátka Jediná místnost úkrytu Pohled vstupní chodbičkou nazpět k východu
První ze trojice uzávěrů
vstupní chodbičky - klasické
unifikované protitlakové dveře ŽDV-2
Dvojice plynotěsných vrátek
ŽDV-6 tvořících protiplynovou předsíň
Úkrytový prostor, nyní sklad
 Opět je znát typizovaná prefabrikova-
ná konstrukce - průchod do šachty nou-
zového výlezu naproti je přehrazený
Pohled vstupní chodbičkou
nazpět
GPS souřadnice objektu:
50°0'58.61"N,15°44'12.52"E

Terénní průzkum:

4. června '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

4. června '05, Petr Kunc

ÚL číslo 31, napravo leží protiletecký kryt pro personál Úkryt vedle ÚLu č. 31
Úkryt letounů (ÚL) číslo 31,
vchod vpravo patří dalšímu
ze zmiňovaných úkrytů
(50°0'58.61"N,15°44'12.52"E)
Vstupní partie řešená
přímou chodbou patří objektu
z předchozí fotografie
(50°0'58.61"N,15°44'12.52"E)

Druhý úkryt je umístěn hned u vedlejšího ÚLu č. 31, liší se pouze provedením vstupní chodbičky. Dříve náležel 1.TL. Ještě jeden další leží poblíž bývalých hotovostních stojánek (50°0'59.14"N,15°43'55.84"E).

K doplnění zbývá ještě dodat, že podobné úkryty stejné funkce vybudovala na letištích v Hradčanech a na Božím Daru v Milovicích i Sovětská armáda. Z porovnání konstrukce, stavebního provedení a tudíž i případné použitelnosti však čs. objekty vycházejí značně lépe.

autor: Petr Kunc

Původní článek ze 4. června 2005
byl naposledy upravován 19. června 2005

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011