Poválečné fortifikace\Vojenská letiště\Letiště Hradec Králové - Čerpací stanice ALPH Piletice

Čerpací stanice leteckých pohonných hmot Piletice

GPS souřadnice objektu:
50°14'14.68"N,15°52'29.9"E

Terénní průzkum:

23.06. '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

23.06. '05, Petr Kunc

Ortofotosnímek ALPH Piletice
Ortofotosnímek ALPH Piletice

Tato čerpací stanice patřila k infrastruktuře zásobování bývalého vojenského letiště Hradec Králové leteckými pohonnými hmotami. Přímo na letiště totiž, poněkud nestandardně oproti jiným letištím ČSLA, nikdy nebyla zavedena železniční vlečka. Tudíž zásobování LPHM se dělo pomocí potrubního produktovodu ze stáčiště PHM u vlečky na Slezském předměstí. ALPH Piletice, se nachází na levo od silnice z Piletic do Slatiny. Dříve sloužil jako sklad (v areálu jsou dvě železobetonové podzemní nádrže) a čerpací stanice leteckých pohonných hmot. Objekt byl napojen na potrubní vedení mezi stáčištěm PHM na Slezském předměstí, skladovacím zařízením ve Slatině a vlastním letištěm. Mimo provoz je od roku 1988, poté byly LPHM na letiště dopravovány už pouze pomocí automobilních cisteren. Likvidace technologického zařízení proběhla v roce 1999, bylo též přerušeno přemostění produktovou přes Piletický potok.

Jedna ze dvou bran do areálu ALPH Piletice Stáčecí zařízení
Jedna ze dvou bran do areálu Stáčecí zařízení,
v pozadí podzemní skladovací nádrže

autor: Blackjack

Původní článek ze 23. června 2005
byl naposledy upravován 14. listopadu 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011