Poválečné fortifikace\Vojenská letiště\Letiště Hradec Králové - FRNS

Frontové radiolokační naváděcí stanoviště letiště Hradec Králové v Ruseku

V roce 1973 prošlo hradecké vojenské letiště rozsáhlou modernizací, během níž byla mimo jiné prodloužena VPD, vybetonována pomocná vzletová dráha, vybudovány zodolněné úkryty letounů (tzv. "ÚLy"), zodolněné velitelské stanoviště na okraji obce Věkoše a radiolokátorová stanice FRNS, stojící jižně od výrazné kóty 254,1 m.n.m. nedaleko Ruseku (SV od letiště Hradec Králové). FRNS byl obsazen příslušníky a technikou 12. pr rtz (VÚ 7506), zajišťujícího radiotechnické zabezpečení letového provozu na letišti.

PRL P-35, AČR, současnost
Přehledový RL P-35
PRL P-37, AČR, současnost
Přehledový RL P-37
zachycený přímo na věži
radiolokačního stanoviště

PRL P-35
Přehledový RL P-35
PRV-11, ČSLA, druhá polovina 80. let
Radiovýškoměr PRV-11

GPS souřadnice objektu:
50°15'46.84"N,15°51'42.29"E

Terénní průzkum:

23.06. '05, Petr Kunc

Fotodokumentace:

23.06. '05, Petr Kunc

Areál FRNS (ev. č. CE 05-15-50) tvoří přízemní zděná správní budova při vjezdu do objektu a především dvě věže na návrší nad terénem, sloužící k umístění vlastní radiolokační techniky. Působil odtud přehledový RL P-35 (v závěru možná i modernější P-37), sloužící k monitorování situace a k navádění stíhacího letectva na vzdušné cíle. Přehledový RL byl doplněn ještě radiolokačním výškoměrem PRV-11, situovaným na plošině druhé věže. Jako záloha byl připraven druhý PRV-11.

K přenosu radiolokačního zobrazení z FRNS přímo na indikátor kruhového obzoru Strela (popř. modernější IKO Piket) na operační sál ve zodolněném velitelském stanovišti ve Věkoších bylo využito aparatury RL-30 FAZA (1RL152) s dosahem 10 km (přímá viditelnost).

Na stropnici obou objektů věží byly anténní jednotky radiolokátorů vytahovány pomocí tahačů TATRA 813/815. Uvnitř zděné stavby věže byly umístěny elektrocentrály, sklad PHM, dílna a el. rozvaděče. V případě pohotovosti by plocha kolem věží sloužila k umístění spojovací techniky a kabin radiolokátorů. Jedno menší postavení, zřejmě pro anténu radioreléového spojení, se nachází též na prostranství mezi oběma věžemi. Objekt FRNS sloužil radiotechnickému zabezpečení letiště až do roku 1993.

Dnešní využití po opuštění armádou v roce 2000 našel pro objekt Východočeský klub přátel vojenské techniky, jenž si v něm zřídil sídlo a expozici vlastních terénních a obrněných vozidel.

Letecký snímek frontového radiolokačního naváděcího stanoviště Areál F.R.N.S. pohledem od Ruseka Věž pro umístění radiolokátorů Administrativní budova se zázemím pro odpočinek směny
FRNS v 1. pol. 90. let
Na věži vlevo stojí anténa P-35 (ka-
bina odstavená pod objektem), z plo-
šiny pravé věže působí PRV-11
F.R.N.S.
pohledem od Ruseka
Návrší s věžemi a technikou
Vpravo správní budova
Provozní budova
se zázemím pro odpočinek směny
Areál stanice (vyvýšená plošina vlastního bojového stanoviště) Jedna z věží pro radiolokátory Boční profil věže Rampa věže
Areál stanice Jedna z věží pro radiolokátory
"Fronta na maso" a nereznoucí pan
Gottwald jsou mobiliářem VKPVT.
Znát je navíjecí zařízení na čele věže
Boční profil objektu věže... ... a rampa
Rampa věže Vystavená technika Východočeského klubu přátel vojenské techniky PRL P-35 na FRNS v Ruseku PRL P-35 na FRNS v Ruseku
Nájezdová rampa
druhé z věží
Vystavená technika VKPVT PRL P-35 "Saturn"
na jedné z věží hradeckého FRNS
PRL P-35 "Saturn"
FRNS Rusek
PRV-10 "Konus" na FRNS v Ruseku      
PRV-10 "Konus",
Rusek
     

zdroje: - pan Jaroslav Farkaš
- www.vrtulnik.cz

autor: Blackjack

Původní článek ze 23. června 2005
byl naposledy upravován 18. listopadu 2006

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011