Poválečné fortifikace\Nezařazené vojenské objekty\Studie Taktické jaderné prostředky ČSLA

Taktické jaderné prostředky ČSLA,
bojové použití raketového vojska a dělostřelectva pozemního vojska v Československé lidové armádě,
výzbrojní služba v poli - bojové použití dopravní baterie
a pohyblivé raketové technické základny

Komplet LUNA 2K6
Komplet LUNA 2K6
Taktický raketový komplet 9K79 TOČKA
Taktický raketový komplet
9K79 TOČKA

Anotace: "Raketová technika, komplety TR a OTR, byla do ČSSR dovážena od konce roku 1961, na základě předchozího rozhodnutí ze zasedání ministrů obran Varšavské smlouvy a „Dohody“ ze dne 30. 8. 1961.

Příprava budoucích specialistů raketového vojska byla vedena, od 15. 1. 1962 ve Výcvikovém dělostřeleckém středisku (VDS) v Hranicích na Moravě, VAAZ Brno a od 1. 10. 1962 také ve Vyšším dělostřeleckém učilišti v Martině.

Od roku 1962 bylo také budováno technické zabezpečení raketových útvarů, vytvořením tří speciálních technických útvarů, později přejmenovaných na dělostřelecké základny – DZ 11., 21., 31. - pohyblivé raketové technické základny – PRTZ. DZ byly dislokovány v posádkách Hranice na Moravě, Žamberk (v roce 1974 byla základna redislokována do posádky Kostelec nad Orlicí do objektů k 31. DZ) a Kostelec nad Orlicí.

Současně byl vytvořen i samostatný raketový dopravní oddíl SRDO s posádkou Humenné (v roce 1964 redislokovaný do posádky Dašice u Pardubic), vybudovány sklady raketových nosičů např. v Týnu nad Vltavou, sklady kapalných raketových pohonných hmot KRPH, reorganizována 53. DZ na 1.výzbrojní základnu s dislokací Mikulovice ve Slezku v podřízenosti MNO a přijata i další opatření.

Od roku 1965 oficiálně, po zveřejnění jeho existence na území států VS, existuje nový druh vojska "Raketové vojsko a dělostřelectvo – RVD".

Ještě v roce 1989, po provedené reorganizaci, mělo RVD ČSLA celkem 49 OZ taktických raketových kompletů (41 OZ FROG-7, 8 OZ SS-21 SCARAB) a 33 OZ raketových kompletů OTR (29 OZ SS-1B SCUD-B a 4 OZ SS-23 SPIDER).

Do konce roku 1992 byly z výzbroje vyřazeny všechny TR FROG-7 a část OTR SS-1B
SCUD-B. Z těchto počtů předány armádě SR -ASR 2ks OZ SS-23 SPIDER a 2ks OZ SS-21 SCARAB.

Armáda ČR (AČR) převzala do své nové organizační struktury pouze komplety třetí generace, taktický komplet SS-21 TOČKA a operačně taktický komplet SS-23 OKA.

V průběhu let 1995 až 2000 byly i tyto komplety z výzbroje AČR vyřazeny.

Všechny DZ, stejně jako SRDO, byly zrušeny už v roce 1991, VDS Hranice na Moravě, v té době pod názvem Výcvikové a dělostřelecké středisko, v roce 1997. Zanikla i 1. výzbrojní základna.

Tím zaniká i raketové vojsko jako takové."

Protože pamětníků kvapem ubývá, chceme Vám představit taktické rakety jako bojový prostředek své doby, pokud možno v nejširších souvislostech a tak, aby jste si byli schopni dát všechny souvislosti do uceleného obrazu. Úmyslně jsme se vyhnuli přemíře technických údajů a snažili se "Studii" logicky uspořádat v určitých souvislostech. Kdo bude hledat ve studii senzační "objevy", zřejmě bude zklamán. Kdo se chce seriozně obeznámit s danou problematikou, najde v ní odpověď na většinu otázek, které k této problematice byly na webu Fortifikace.net a Forum.fortifikace.net vzneseny.

 

Studie Taktické jaderné prostředky ČSLA

Studie Taktické jaderné prostředky ČSLA
ve formátu .pdf
[11,1 MB]

diskuse k tématu: Studie taktické rakety

autoři: Vladimír Mohyla
Vladimír Šufajzl

Původní článek z 10. ledna 2011
již nebyl později upravován

»Navigace«


ČS. opevnění 1935-38

Drážní archologie
Technické památky
Historické fotografie

Autoři příspěvků:

Petr Janda
Martin Korec
Petr Kunc
ISSN 1803-5493

Partneři projektu:

Petr Kunc ©2004 - 2011